Hakkımızda

Tasarımla ilgilenen amatör ve profesyonellerin bir araya geldiği, bilgi alışverişinde, keşiflerde ve tasarım adına buluştukları bir platform. 


Geleceğin tasarımlarının en son durak noktası olan tasarım galerisi günümüzün karmaşası ve sorunlarından uzaklaştıran hayatı basitleştiren fikirler, ürünler, eğitimlerin olduğu bir yer. Aynı zamanda hoş sohbetlerin olduğu mis gibi kahve kokusu ile dolu bir ortam… Tasarım Parkı’nda Neler Var?


Bilge  ile çırağın buluşma noktası olan Türk Tasarımcı ve sanatçıların ürünlerini sergilemeleri için bir  sahne  görevi ile tanınmış tasarımcıların ve gençlerin tasarımlarının bulunduğu bir galeri. Aylık söyleşiler ile tasarıma ilgi duyan kişilerin katılacağı bir merkez ve aynı zamanda içinde bir kütüphane özelliğini taşıyan ‘’Bilgi Parkı’’ ile sanat ve Tasarım disiplinlerinin buluşma noktası.  Tasarımın dokunduğu  takı, seramik- heykel , mobilya, ev aksesuarı, aydınlatma, tekstil ürünleri gibi hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürün için bilgi, paylaşım, sergileme, lansman imkanı veriliyor. 


Tasarım Parkı Olarak Politikamız;


Sürdürülebilir kalite, sürdürülebilir çevre anlayışını benimseyen,

Mevzuatlar çerçevesinde üzerine düşen bütün gereklilikleri yerine getiren, 

Çevre kirliliğini önleyen, atık yönetimi ilkelerini uygulayan,

Müşterilerinden gelen tüm talep ve beklentileri değerlendirerek sürekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiren,

Hizmet vermiş olduğu müşterilerinin gizlilik ilkesi doğrultusunda tüm ticari sırlarını, kendi sırrı olarak benimseyen ve bu konuda kesinlikle en ufak taviz vermeyen,

Hizmet kalitesinin ancak yetkin personel ile sağlanabileceğinden hareketle çalışanlarının sürekli kendilerini yetiştirmelerini sağlayan, çalışanların haklarına saygı duyan, nitelikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda her yıl gözden geçirme toplantılarını yapan, personelinin görüşüne önem veren ve özel yaşam alanları dahil kişi haklarına saygı duyan,

Sektör trendlerini ve yenilikleri sürekli takip eden, 

Belirlenen amaçlar doğrultusunda hareket eden, her bir çalışanı bir değer haline getiren, rekabet avantajı sağlayan bir kuruluş olmayı ve,

Yukarıda belirtilen tüm hususlardan kesinlikle taviz verilmeyeceğini taahhüt ederiz.